Chapter III – Part 4

$ Let’s get back to the method itself. Have a look at this text, please:

Després del mes de juliol va arribar el vent fred i el cel gris de l’agost. La meva família estava malalta com sempre. La mare i jo ens havíem constipat. El meu germà Leslie tenia mal d’orella. A la Margo, no li marxaven els grans de la cara. Només el meu germà gran, en Larry, es trobava bé, però estava cansat de viure amb nosaltres. Va dir a la mare:

- Per què hem de viure amb aquest temps tan dolent? Tot estan malalts i tu casa vegada sembles més vella!

- No sóc vella – va contestar, mentre llegia.

- Sí que ho ets. Necessitem el sol, un país diferent!

- Sí, noi, és una bona idea – va dir la mare, sense escoltar.

- En George diu que l’illa de Corfú és bonica. Hi podem anar.

- Si et fa gràcia, anem-hi – va dir la mare, que no volia fer enfadar el seu fill.

- Quan hi anem, mare? – va demanar en Larry.

La mare va veure que s’havia equivocat; va deixar el llibre i va dir a en Larry:

- Primer hi pots anar tu, i després hi podem anar tots si és un lloc bonic.

En Larry va mirar la mare i li va dir:

- Això ja ho vas dir una altra vegada. Em vaig estar dos mesos a Espanya, esperant-vos, i no vau venir. Si anem a Grècia, anem-hi tots junts.

- Però, fill, he comprat aquesta casa fa pocs dies!

- Doncs, ven-la!

- No pot ser, fill. No ho puc fer, això.

Però al final ho vam fer: vam vendre la casa i vam fugir de l’estiu anglès.

and put down its translation.

$ The cold wind and the grey sky of August came after July. My family were sick as usual. My mother and I had got a cold. My brother Leslie had an ear ache. Margo couldn’t get rid of spots from her face. Only my older brother Larry was doing fine but he was tired of living with us. He said to the mother:

- Why do we have to put up with such a bad weather? Everybody is sick and you seem to be older and older.

- I’m not old – she answered while reading.

- Yes, you are. We need sunshine, a different country.

- Yes, baby, it’s a good idea – said the mother without listening.

- George says Corfú island is beautiful. We can go there.

- If you feel like it, let’s go there – said the mother who didn’t want to make her son feel angry.

- When are we going, mom? – asked Larry.

The mother saw that she had made a mistake; she left the book and said to Larry:

- You go first and then we all can come if it is a beautiful place.

Larry looked at his mother and said:

- You said that once. I stayed in Spain for two months, waiting for you

and you never came. If we go to Greece, we’ll go there together.

- But, son, I bought this house a couple of days ago!

- So sell it!

- It is not possible, son. I can’t make it this way.

But finally we did it: we sold the house and escaped from England.

Ready.

$ Now, hide the Catalan text, look at the English version and say it in Catalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.